پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: «سبک زندگی اسلامی»
شرح پرسش: عوامل اصلی تعیین کننده سبک زندگی کدامند؟
همراهی شما عزیزان را صمیمانه قدردان هستم
موفق باشید
تشکر
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: همه موارد زمان ثبت سوال: دوشنبه، 08 دی 1393 - 17:08:21 تعداد بازدید: 2370 تعداد پاسخ: 506
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
3

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
ش، 25/10/95 - 18:16
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
مردم تو را آنگونه میبینند که خود می خواهند
پس بیش از حد درگیر نظرات آنان مشو ...
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
چ، 22/10/95 - 17:18
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
به هیچ کس امید نداشته باش ،،، خصوصا کدخدا

به بهلول گفتن:

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﭽﺮﺧﻪ؟

ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ، ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻣﯿﺴﺎﺯﯾﻢ.
ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ میرﺳﻮﻧﻪ.

گفتند : ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﯼ؟

ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻢ کاﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺟﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻡ، ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﻮﻧﻢ.

گفتند : ﻧﻪ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ.

ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ، ﺧﺪﺍ ﺭﺯّﺍﻗﻪ، ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ.

ﮔﻔﺘند : ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ دﯾﮕﻪ.

ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮ یهودی ﺗﻮﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﻢ ﺑﺎﺷﻪ.

ﮔﻔﺘند : ﺁﻫﺎﻥ، ﺩﯾﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ. ﺣﺎﻻ ﺷﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ. ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﻧﻤﯿﮕﯽ؟

ﮔﻔﺖ : ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺮﺳﻮنه ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ تاجر یهودی ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﯼ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ تاجریهودی ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟


ﻫﯽ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿم ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
تا اﯾﻦ ﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻻ خدا...
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
چ، 22/10/95 - 13:48
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ﭼﺮﺍ "ﺷﯿﺮ" ﺭﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ؟! ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ :
ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ی ﮔﻮﺭﯾﻞ؛ ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﻭی ﺧﺮﺱ؛ ﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻠﻨﮓ؛ ﻧﻪ ﺧﯿﺰ ﺁﻫﻮ؛ ﻧﻪ ﺩﺭﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﮒ؛ ﻧﻪ ﺷﮑﻤﺒﺎﺭﮔﯽ ﮐﻔﺘﺎﺭ؛ ﻧﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺭﻭﺑﺎﻩ؛ ﻭ ﻧﻪ ... را ندارد
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ "ﺷﯿﺮ" ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟!
"ﺷﯿﺮ" ﺭﺍ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ "ﺳﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ" ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ :

** ﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ‏( ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮ ﻧﯿﺴﺖ )

** ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﺵ ‏( ﻃﻤﺎﻉ ﻧﯿﺴﺖ )

** ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﯿﺪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ( ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺶ ﻧﯿﺴﺖ )

** ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ انتخاﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ‏( ﺭﺣﻢ و شفقت ﺩﺍﺭﺩ‏ )

** ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ‏( ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ )

** ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭد (ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ)

ﻭ در ﺁﺧﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﮐﻬﻮلت ﻭ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اینجاست که می گویند :
همیشه " ﺷﯿﺮمرد " ﺑﺎﺷﯿﺪ..!
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
چ، 22/10/95 - 10:17
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند.

آیا میدانی نمازت رزقی است از سوی خداوند؟

چه بسا خیلی از انـسانـهـا نماز نـمـی خوانند،

اذکاری که صبح و شام می خوانی رزق است.

یا زمانی که خواب هستی سپس ناگهان بیدار می شوی به تنهایی

و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می شوی و نماز میـخوانی رزق است

چون بعضیا بیدار نمیشوند .

زمـانی که با مشـکـلـی رو به رو می شوی خـداونـد صـبـری بـه تـو

می دهد که چشمانت را از آن بپوشی این صبر رزق است.

زمانـی که در خانه لـیـوانی آب به دست پدرت مـیـدهی این فرصت

نیکی کردن رزق است.

گـاهـی اتفاق می افتد که در نـماز حـواست نباشد ناگهان به خود

می آیی و نمازت را با خشوع می خوانی این تلنگر رزق است.

یکباره یاد امام زمانت می افتی و سلامی میدهی ودلت حسابی

تنگ میشود ... این رزق است.

رزق واقعی این است... رزق خوبی ها،

نه مـاشـین نه درآمد، اینها رزق مال است که خداوند به همه ی

بندگانش می دهد.

اما رزق خوبیها را فقط به دوستدارانش می دهد.

علامه حسن زاده آملی
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
4

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
پ، 16/10/95 - 10:05
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
مرگ تدریجی انسانیت
هر شب در فکر و حساب کتاب های آخر شب بخودم نمره می دهم دلم می سوزد بعضی شب ها نمره انسانیت من زیر حد متوسطه
ولی از خدا می خواهم
دوباره زنده باشم
تا تمرین کنم که چیزی به نام " انسانیت "
در وجودم نمیرد
تا حداقل وقتی مرگ بسراغم آمد
به این بهانه از مرگ نترسم .
همین
نقل قول از: zahra rangchian (1395/18/15 - 22:18):
به نظر من کمترین: خوش اخلاقی به ویژه با خانواده ، به ویژه با والدین، به ویژه با مادر
دستگیری سالمندان و شاد کردن آنها
همبازی شدن با بچه ها و تفکر در مرام شان
ادامه دار کردن صحبتت با خدا هر موقع که یهو یادش می افتی
تصور دنیایی که خداش کسی یا چیزی غیر از خدای رحمان و رحیم می بود
تجسم سبک زندگی اهل بیت و ائمه و پیامبران با توجه به دانسته های حاصل شده از مطالعات
همنشینی با انسانهای روشن ضمیر و عالمان عامل
مطالعات جمعی خانوادگی
اتاق های فکر خانوادگی
هدف گذاری مسیر پیشبرد زندگی به طور خانوادگی

سپاس
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
http://dayeremina.blog.ir
- - -
     
 
2

امتیاز پاسخ
[imgExp]

zahra rangchian
چ، 15/10/95 - 22:21
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مهدیه احمری (1395/35/14 - 11:35):
الهی به زیبایی سادگی

به والایی اوج افتادگی

رهایم مکن جز به بند غمت

اسیرم مکن جز به آزادگی

قیصر امین پور ( کاش زنده بود.... )

زنده هست چون در خاطره ها نقش ماندگار زده
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1

امتیاز پاسخ
[imgExp]

zahra rangchian
چ، 15/10/95 - 22:18
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
به نظر من کمترین: خوش اخلاقی به ویژه با خانواده ، به ویژه با والدین، به ویژه با مادر
دستگیری سالمندان و شاد کردن آنها
همبازی شدن با بچه ها و تفکر در مرام شان
ادامه دار کردن صحبتت با خدا هر موقع که یهو یادش می افتی
تصور دنیایی که خداش کسی یا چیزی غیر از خدای رحمان و رحیم می بود
تجسم سبک زندگی اهل بیت و ائمه و پیامبران با توجه به دانسته های حاصل شده از مطالعات
همنشینی با انسانهای روشن ضمیر و عالمان عامل
مطالعات جمعی خانوادگی
اتاق های فکر خانوادگی
هدف گذاری مسیر پیشبرد زندگی به طور خانوادگی
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2

امتیاز پاسخ
[imgExp]

zahra rangchian
چ، 15/10/95 - 22:11
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مهدیه احمری (1395/20/26 - 10:20):
مرحوم حجةالاسلام و المسلمین علی صفائی :

کفر متحرک ، به اسلام می رسد ولی اسلام راکد پدر بزرگ کفر است

سلمان ها در حالی که کافر بودند حرکتشان آنها را به رسول منتهی کرد

و زبیر ها در حالی که با رسول بودند رکودشان آنها را با کفر پیوند زد

ع ص کتاب حرکت ص 12

چقدر زیبا. واقعا آب که یک جا بمونه تبدیل به گندآب میشه چه برسه به انسان که خدا این همه پویایی در فطرتش قرار داده اگه بنا باشه راکد بمونه طبیعتا همه استعدادهاش به صورت لاشه در می آن و از پرواز با روح بی نصیب می مونن
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1

امتیاز پاسخ
[imgExp]

zahra rangchian
چ، 15/10/95 - 22:09
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مهدیه احمری (1395/30/04 - 08:30):
آیت الله بهجت(ره):

اگر نمازتان را مراقبت و محافظت نکنید، اگر میلیاردها قطره اشک هم برای سیدالشهدا بریزید، در آخرت شما را نجات نمیدهد.

سیدا الشهداء زیر باران تیر نمازش را ترک نکرد پس وای بر من غافل و سهل گیر بر خود و سخت گیر بر خدا
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1

امتیاز پاسخ
[imgExp]

zahra rangchian
چ، 15/10/95 - 22:07
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مهدیه احمری (1395/54/06 - 18:54):
همیشه کنار کشیدن به معنی باختن نیست. خیلی وقتا همین جنگیدن های بیهوده از باختن بدتره.

واقعا حقیقت داره. وقتایی که در جدل با کسی خودم رو دور میزنم و از اثبات خودم دست بر میدارم واقعا احساس پیروزی لذت بخشی می کنم.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1

امتیاز پاسخ
[imgExp]

zahra rangchian
چ، 15/10/95 - 22:05
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مهدیه احمری (1395/40/26 - 16:40):
رژیم پهلوی برای کاستن از علاقه مردم به آیت‌الله بهلول، عده‌ای از افراد فاسق و دزد را به حرم فرستاد تا اموال زائران را بربایند تا انقلابیون و حامیان آیت‌الله بدنام شوند.

آیت‌الله بهلول وقتی فهمید که بازار جیب‌بری به‌شکل غیرمنتظره‌ای در حرم گرم شده، به منبر رفت و گفت:

ای جیب‌برها! شما سال‌هاست که به این کار عادت کرده‌اید؛ اما در این روزها یک بار هم که شده، برای رضای خدا، با تعطیل کردن دزدی خود، برای ما مشکل درست نکنید! خدایا! دزدانی را که در این روزها از دزدی اجتناب می‌کنند، با شهدای روز جمعه محشور فرما!

مردم هم آمین گفتند. جیب‌بری تمام شد!

چه حکیمانه و ظریف و سخاوتمندانه البته:). ممنون مهدیه جان . واقعا خیلی وقتها با یه جمله جای بهشتی ها و جهنمی ها ممکنه عوض بشه
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2

امتیاز پاسخ
[imgExp]

zahra rangchian
چ، 15/10/95 - 22:03
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مهدیه احمری (1395/18/07 - 17:18):
شخصی به علامه طباطبایی گفت:
یک ریاضتی برای پیشرفت معنوی به من بفرمایید.

علامه فرمودند:
بهترین ریاضت خوش اخلاقی در خانواده است.

به نظر من با خوش اخلاقی دریچه های برکت زمین و آسمان برای آدم باز میشه البته باید یادم باشه که خوش اخلاقی با بی تفاوتی فرق داره(خوش اخلاقی یعنی برخورد مناسب با موقعیت های زندگی)
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
د، 13/10/95 - 10:07
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
« روزی آقای بهجت فرمودند: در تهران استاد روحانیی بود که لُمعَتین را تدریس می کرد، مطلع شد که گاهی از یکی از طلاب و شاگردانش که از لحاظ درس خیلی عالی نبود، کارهایی نسبتاً خارق العاده دیده و شنیده می شود.
روزی چاقوی استاد ( در زمان گذشته وسیله نوشتن قلم نی بود، و نویسندگان چاقوی کوچک ظریفی برای درست کردن قلم به همراه داشتند ) که خیلی به آن علاقه داشت، گم می شود و وی هر چه می گردد آن را پیدا نمی کند و به تصور آنکه بچه هایش برداشته و از بین برده اند نسبت به بچه ها و خانواده عصبانی می شود، مدتی بدین منوال می گذرد و چاقو پیدا نمی شود. و عصبانیت آقا نیز تمام نمی شود.
روزی آن شاگرد بعد از درس ابتداءً به استاد می گوید:
« آقا، چاقویتان را در جیب جلیقه کهنه خود گذاشته اید و فراموش کرده اید، بچه ها چه گناهی دارند. » آقا یادش می آید و تعجب می کند که آن طلبه چگونه از آن اطلاع داشته است.

از اینجا دیگر یقین می کند که او با (اولیای خدا) سر و کار دارد، روزی به او می گوید: بعد از درس با شما کاری دارم. چون خلوت می شود می گوید: آقای عزیز، مسلم است که شما با جایی ارتباط دارید، به من بگویید خدمت آقا امام زمان(عج) مشرف می شوید؟
استاد اصرار می کند و شاگرد ناچار می شود جریان تشرف خود خدمت آقا را به او بگوید. استاد می گوید: عزیزم، این بار وقتی مشرف شدید، سلام بنده را برسانید و بگویید: اگر صلاح می دانند چند دقیقه ای اجازه تشرف به حقیر بدهند.

مدتی می گذرد و آقای طلبه چیزی نمی گوید و آقای استاد هم از ترس اینکه نکند جواب، منفی باشد جرأت نمی کند از او سؤال کند ولی به جهت طولانی شدن مدت، صبر آقا تمام میشود و روزی به وی می گوید: آقای عزیز، از عرض پیام من خبری نشد؟ می بیند که وی ( به اصطلاح ) این پا و آن پا می کند. آقا می گوید: عزیزم، خجالت نکش آنچه فرموده اند به حقیر بگویید چون شما قاصد پیام بودی ( و ما علی الرسول إلا البلاغ المبین )
آن طلبه با نهایت ناراحتی می گوید آقا فرمود: لازم نیست ما چند دقیقه به شما وقت ملاقات بدهیم، شما تهذیب نفس کنید من خودم نزد شما می آیم. »
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
3

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
پ، 09/10/95 - 19:02
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
بعضی تغییرات را در زندگی خدا برات رقم زده است...
بجای مقاومت در برابر این تغییرات تسلیم شو و بگذار زندگی با تو جریان یابد نه بی تو...
نگران این نباش که زندگی ات زیر و رو شود!
از کجا معلوم زیر زندگی ات بهتر از رویش نباشد...
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
4

امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدیه احمری
ی، 28/09/95 - 17:34
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ذهن ماباغچه است. گل در آن باید کاشت. گل دران نکاری،علف هرز در آن میروید.. زحمت کاشت یک گل سرخ... کمتراز زحمت برداشتن هرزگی یک علف است! گل بکاریم زیاد! تامجال علف هرز،فراهم نشود. بی گل آرایی ذهن،نازنینم،هرگز ادم،ادم نشود.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت فرایند سازان توسعه می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2010 IrExpert.ir - Privacy Policy (in Persian)