پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: استاندارد جرم اتمی
شرح پرسش: چرا استانداردهای واحد جرم اتمی یا atomic mass unit از هیدروژن به اکسیژن و سرانجام به کربن - 12 تغییر داده شد. علت این کار چه بود؟
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: بسته شده
 
 
گروه تخصصی: فنی مهندسی > شیمی زمان ثبت سوال: یکشنبه، 04 دی 1390 - 20:00:39 تعداد بازدید: 839 تعداد پاسخ: 2
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0

امتیاز پاسخ
[imgExp]

انسیه تقی زاده
د، 12/10/90 - 16:05
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
يكي از مهم ترين مفاهيم حاصل از كارهاي دالتون مفهوم جرم اتمي و امكان تعيين عددي براي جرم اتم هاي عناصر گوناگون است. دالتون توانست نشان بدهد كه با استفاده از نسبت هاي معين و داده هاي تجربي حاصل از واكنش هاي شيميايي مقادير نسبي جرم هاي اتمي را مي توان يافت. وي با اين فرض كه مولكول هاي يك ماده ي مركب هميشه شامل يك اتم از عناصر سازنده ي آن است. توانست مقاديري را براي جرم هاي نسبي اتم هاي گوناگون بيابد. او با بررسي تركيب آب و ديگر مواد مركب دريافت كه اتم هيدروژن ظاهرا جرمي كمتر از اتم هاي عناصر ديگر دارد. به همين سبب پيشنهاد كرد كه جرم اتم هاي ديگر عناصر نسبت به جرم يك اتم هيدروژن بيان شود. از آنجايي كه اكسيژن مي توانست با بسياري از عناصر تركيب شود. جرم اتمي بعدها نسبت به اكسيژن اندازه گيري مي شد اين مبنا تا سال 1960 تا پيش از آن كه مقادير واقعي جرم هاي تك تك اتم ها به روش طيف نگارجرمي به طور مستقيم امكان اندازه گيري پيدا كنند. مورد استفاده ي شيميدان ها قرار گرفت. پس از آن اتم كربن به عنوان مقياس در نظر گرفته شد. امروزه فيزيكدانان و هم شيميدان ها جرم اتمي كربن 12 را واحد جرم اتمي مي دانند. دليل عمده ي انتخاب كربن آنست كه كربن مواد مركبي توليد كه از لحاظ تنوع استثنائي است. بعضي سبك و بعضي بسيار سنگينند و مي توانند براي ماخذ مقايسه در طيف نگار جرمي مورد استفاده قرار گيرند.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0

امتیاز پاسخ
[imgExp]

جلال نوری
د، 12/10/90 - 14:39
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام خدمت آقای فرزین
این جواب سوال من نیست.من گفتم چرا این استاندارد از هیدروژن به اکسیژن و در نهایت به کربن-12 تغییر یافت؟ چرا ؟
آیا هیدروژن و اکسیژن دست نیافتنی بودند؟ ایزوتوپ پایدار نداشتند؟ فراوانی آن ها کم بود؟ چه بود ؟
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت فرایند سازان توسعه می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2010 IrExpert.ir - Privacy Policy (in Persian)